News
אתה נמצא כאן: ראשי » פרויקטים » פרויקט מאבק בגזענות » מאבק בגזענות - מאמרים » תרומתם של דוברי רוסית לחברה האזרחית ולפוליטיקה בישראל

תרומתם של דוברי רוסית לחברה האזרחית ולפוליטיקה בישראל

בתאריך 27.3.14 התקיים יום עיון באוניברסיטת בן גוריון בנושא "תרומתם של עולי ברה"מ לפוליטיקה ולחברה האזרחית בישראל". יום העיון היה בנוי ממספר פאנלים שעסקו בתחום הפוליטי, במחקר האקדמי ובחברה האזרחית. כמו כן, הוקרן הסרט "בהרים השמש מלהטת" על מורשתו של משה שרת ראש הממשלה השני של ישראל, יליד אוקראינה.

תמונה (8)

בפאנל הפוליטי בהנחייתו של יוסי בן בסט, השתתפו אנשים הן מהפוליטיקה המקומית והן מהפרלמנטרית בישראל. בפאנל השתתפו ח"כ עפו אגבארייה ממפלגת חד"ש, מרינה קונצבייה- היועצת לראש העיר ירושלים ומיקי גיצין- חבר מועצת העיר תל אביב- יפו. ראשת עיריית ערד, טלי פלוסקוב ביטלה את השתתפותה יום לפני הכנס. במסגרת הפאנל התייחסו המדוברים להשפעתם של דוברי הרוסית על הבחירות בישראל ועל הכח האלקטוראלי הלא מבוטל שיש להם מבחינה מספרית. מצד שני, הקול הרוסי הוא רדום מבחינת שיח של זכויות אך מתבטא כאשר מדובר על קיומה של תחבורה ציבורית בשבת. הפוליטיקה המגזרית כבר אינה מהווה משקל יתר כמו בעבר ורואים כי היא משתנה אט אט והופכת להיות זהה לפוליטיקה הכללית. ח"כ עפו אגבארייה שהינו דובר רוסית התייחס גם לנושא הגזענות של דוברי הרוסית שהושפעו במידה ניכרת לדעתו, מהחברה הישראלית.

בפאנל האקדמי בהנחייתה של ד"ר דינה זיסרמן ברודצקי, השתתפו חוקרות וסטודנטים מהאוניברסיטת בן גוריון אשר חקרו את מאפייני והשפעותיה העלייה והעולים מברה"מ לשעבר. פרופ' פרן מרקוביץ' וד"ר יוליה לרנר שיתפו את הקהל בסיפורן האישי ובסיבות שגרמו להן להימשך לתחום זה ולעסוק בעלייה כנושא משמעותי במחקר שלהן. בפאנל ישבו גם הסטודנטים הישראלים רועי כנפו ואסף ואן- טרינן, שהציגו את עבודת המחקר שלהן שעסקה בקהילת דוברי הרוסית וזאת על אף שאין להם כל קשר משפחתי לקהילה זו.

בשלב מאוחר יותר הציגו רינה ויעקב שרת (בנו של משה שרת) את הסרט "בהרים השמש מלהטת" אודות מורשתו של משה שרת. לאחר הסרט התקיים דיון עם יעקב שרת ובמסגרתו ענו על שאלות הקהל. עיקר הדיון עסק בחייו של משה שרת (ראש הממשלה השני של מדינת ישראל, יליד חרסון באוקראינה) ובהשפעת מקום הולדתו והיותו עולה על השקפת עולמו כאיש ציבור ופוליטיקאי, ועל העובדה אז היה בישראל ראש ממשלה דובר רוסית.

בחלק המסכם התקיים פאנל בהנחייתה של סופי סוסונוב-הדר עם מנכ"לי עמותות דוברות רוסית ועסק בשאלה של תרומתם לחברה האזרחית בישראל. בפאנל לקחו חלק מנכ"ל "עמותת מורשתנו"- אדי ז'נסקר, מנכ"לית "עמותת גשר חינוכי"- ז'ניה פוקשנסקי, מנכ"לית "בלט ירושלים- העמותה לקידום המחול הקלאסי בירושלים"- מרינה נאמן ומנכ"ל "עמותת מדור לדור"- סטס מרדכייב. הפאנל עסק במעורובת של דוברי רוסית בחברה האזרחית ובעולם העמותות. עיקר הדיון היה סביב השאלה מה משמעותה של החברה האזרחית עבור העולים ומדוע אין מספיק פעילות ציבורית / וולנטרית אצל קהילת העולים. ניתחנו את היתרונות שיש לכל עמותה במסגרת הפעילות שבה היא עוסקת, ובחנו את ההתפתחויות של פעילים שונים הפונים לכיוון של פוליטיקה. ומצד שני כולם הסכימו כי בפועל קיים תת ייצוג של דוברי הרוסית במחאה החברתית ובשיח על שוויון הזכויות ובשיח הציבורי כולו. כמו כן, דיברנו גם על ההטרוגניות הפנימית שיש בתוך קהילת דוברי הרוסית בין קהילות של יוצאי קווקז והייחודיות שלהם לעומת עולי רוסיה ואוקראינה.

 

תגובות

Comments are closed.

Scroll To Top