News
אתה נמצא כאן: ראשי » פרויקטים » פרויקט מאבק בגזענות » מאבק בגזענות - מאמרים » מאוכזבים מגדעון לוי. הארץ 4.1.14

מאוכזבים מגדעון לוי. הארץ 4.1.14

אדי ז'נסקר.

מאמרו של גדעון לוי "כולנו מירי רגב" ("הארץ", 22.12) היכה בתדהמה את ציבור דוברי הרוסית בארץ. יש מי שקראו אותו בעיתון, יש מי שמצאו אותו ברשתות החברתיות אליהן הגיע במהירות. למען האמת, מדובר בהישג עיתונאי לא קטן. קהילת דוברי הרוסית, שמפוצלת ומפולגת בימים כתיקונם, התאחדה הפעם בתגובה קולקטיווית של הפתעה וסלידה.

על מנת לחזק את טיעונו בדבר נטיותיה הגזעניות של החברה הישראלית, כפי שהן מתבטאות ביחסה למבקשי המקלט מאפריקה, נדרש לוי לטיעון הבא: "מיליון מהגרים מרוסיה, כשליש מהם לא יהודים, שגם בדם של חלקם התגלתה מידה של אלכוהול ופשע, לא היוו בעיה". לא פחות: דם, פשע, אלכוהול. רצף של סטריאוטיפים וסטיגמות.

מה שעורר את זעמו של ציבור דוברי הרוסית הוא גיוס תורת הגזע על מנת לשלול ולגנות גזענות. השימוש במוטיבים הסטריאוטיפיים והנמוכים ביותר שבהם נאבקת הקהילה – בהצלחה לא מבוטלת – כמעט מאז בואה, הפתיע רבים. לנו, לחברי עמותת "מורשתנו" המתאמצת במשך שנים להנחיל ערכי דמוקרטיה ושלום בציבור דוברי הרוסית בישראל, שימש "הארץ" מודל בקמפיין שניהלנו ואנו ממשיכים לנהל למיגור גילויי גזענות בתקשורת בשפה הרוסית בישראל. על כן גדולה היתה האכזבה מדבריו של לוי.

כמעט עצוב היה לראות מה נדרש כדי ללכד במשיכת קולמוס את הקהילה שלנו. אחרי כ-20 שנה, קהילה זו משתבחת בפיצול חיובי, אם כי לעתים טעון בעוינות פנימית בין ימין לשמאל, בין צעירים למבוגרים, בין מי שרואים עצמם כבר ישראלים לגמרי למי שבוחרים לשמר את זהותם "הרוסית". על דבר אחד אין חולקים: קשה להיות "שמאל רוסי" וקשה להחזיק בדעות ליברליות בקהילה דעתנית זו.

ודווקא במיקום רגיש זה מאכזב היה לראות, כי התבטאותו החמורה של לוי נותרה עניינם של ה"רוסים" בלבד. מן המקום המורכב שאליו הגענו בחברה הישראלית, כל קבוצה על פי דרכה, נזרקנו לפתע חזרה אל המכנה המשותף הבסיסי ביותר – עובדת היותנו מהגרים הנגועים כקולקטיב בשלל סטריאוטיפים. מי שהופתעו ומי שטרחו להגיב ב"אמרנו לכם שזה מה שהם חושבים עלינו", חברו יחדיו לשיח סוער ברשתות החברתיות ובסופו של דבר גם לעצומה שיזמה "מורשתנו". הפעם, גם לא היה קשה לגייס חותמים הרבה מעבר למעגל הראשון של תומכי העמותה. מניעת תופעות מסוג זה בעתיד היא היעד הסופי.

מקור – הארץ

תגובות

Comments are closed.

Scroll To Top