News
אתה נמצא כאן: ראשי » אודות » אודות העמותה

אודות העמותה

עמותת "מורשתנו-אמנה לדמוקרטיה" הוקמה על ידי קבוצת עולים חדשים ו-ותיקים לצד אנשי ציבור ישראלים המודאגים ממצבה הפוליטי והחברתי של מדינת ישראל ובפרט ממצבה של קהילת העולים. המניע להקמת העמותה היה חוסר השתלבות של ציבור העולים בחיים הציבוריים בישראל אשר גרם להם לא להיות חלק מהחברה הישראלית ככל וחלק מהחברה האזרחית בפרט.

כיום מצב זה לא השתנה בהרבה, הקהילה רוסית גדלה והתבססה בארץ אך היא עדיין לא לוקחת חלק פעיל בחיים הציבוריים של המדינה ובחברה האזרחית. אך למרות חוסר המעורבות מאפיין אחד בולט בקרב ציבור דוברי הרוסית והוא דפוס חשיבה ימני בכל הנוגע לנושאים מדיניים וכלכליים. מאפיין זה בא לידי ביטוי בדפוסי הצבעה במערכות הבחירות האחרונות ובתגובות בציבור הרוסי להתעוררות החברתית שהחלה בקיץ 2011. עמותת מורשתנו פועלת על קו התפר בין קהילת דוברי הרוסית לבין החברה הישראלית, אנחנו פועלים על מנת ליצור חיבור ומעורבות של דוברי רוסית לחיים הציבוריים דרך מוסדות החברה האזרחית. אנחנו פועלים מתוך מקום של שליחות ואחריות כלפי הציבור הישראל וכלפי קהילת העולים. אנחנו מאמינים כי לא ניתן להפריד בין החברה הישראלית לציבור העולים, הפרדה הקיימת היום מקורה בגזענות ובחוסר קבלת האחר. מצב ציבור העולים הוא מראה של החברה הישראלית.

אנחנו שואפים לחברה ישראלית סובלנית, בעלת ערכים של כבוד האדם, דמוקרטיה, רב תרבותיות וקבלת השונה. אנחנו שואפים לחברה אזרחית חופשית, בעלת אמצעים, משאבים והון אזרחי, מכילה ולא ממדרת אשר כוללת בתוכה את כל תושבי המדינה ופועלת לקידום החברה  הישראלית כולה.

על מנת שחברה כזו תוכל להתקיים אנחנו דורשים:

  1. קבלה והבנה של עליונות שלטון החוק במדינה על כל מוסדותיו. עם זאת הכרה מלאה במוסדות חוק של קבוצות שונות באוכלוסיה. כאשר ברור לכל המעורבים שבמקרה של סתירה בין שניים או יותר מהמנגנונים הקיימים, עליונות מוסדות החוק של המדינה יתקיימו תמיד ללא עוררין.
  2. שוויון מוחלט של כל תושבי המדינה ללא הבדל דת, גזע ומין. שוויון אשר בא לידי ביטוי בנושאים משפטיים, זכויות אדם ואזרח. שוויון זה מתקיים כעובדה בשטח לצד כוונה ברורה של מוסדות המדינה לקיים ולחזק את שוויון כל אזרחיה.
  3. נוכחות מנגנון יעיל, חזק ומקובל למאבק בשבירת המוסכמות החברתיות בדבר השוויון בציבור הבא לידי ביטוי בתופעות של גזענות, אפליה, הדרה.
  4. חופש פעולה לחברה אזרחית מתוך הבנה מלאה כי מרחב הפעולה הציבורי משמש לקידום מטרות חברתיות וציבוריות אשר רואות בחשבון את טובת המדינה כולה ולא אינטרסים פרטיים של חבריה.

כאמור, אנחנו מאמנים כי לא ניתן להפריד את הקהילה הרוסית מתוך החברה הישראלית, טובת קהילת העולים היא טובת המדינה כולה ולהיפך. אך עם זאת, מתוך השאיפה לקבלת האחר ולרב תרבותיות, יש צורך להכיר בייחודיות של הקהילה הרוסית כחלק מהחברה הישראלית כולה.

תגובות

Comments are closed.

Scroll To Top