News
אתה נמצא כאן: ראשי » אודות » מטרות העמותה

מטרות העמותה

עמותת "מורשתנו אמנה לדמוקריה" היא ארגון ישראלי של דוברי רוסית הפועל לקידום של חברה ישראלית צודקת ושוויונית, המבוססת על ערכי דמוקרטיה וסבלנות בה כל אדם ואזרח מרגיש שווה בין שווים. מתוך כך, אנחנו שואפים לקהילת דוברי רוסית פתוחה ופלורליסטית המאמינה ומקדמת ערכי הדמוקרטיה, הסובלנות, צדק חברתי, וקבלת האחר, תוך מעורבות, אחריות ולקיחת חלק בחיים החברתיים והציבוריים במדינה.

עמותת מורשתנו תוביל את השיח הסובלני בציבור הרוסי ותהיה הארגון המוביל והמשמעותי בקרב דוברי הרוסית הפועלים בתחום.

מטרות הארגון

* מאבק פעיל ובלתי מתפשר בכל ביטוי של התנהגות אנטי חברתית, כלפי או של ציבור העולים, המתרחשת על רקע אתני, עדתי, מגדרי ודתי, הבאה לידי ביטוי בגילויי גזענות, אפליה,הדרה ובפגיעה של זכויות אדם.

* חשיפה והעמקה של פרטי הסכסוך הישראלי-פלסטיני בקרב ציבור דוברי הרוסית לצורך יצירת שינוי תודעתי כלפי התהליך, תמיכה ומעורבות בפעילות לסיומו.

* צירת קהילה אקטיבית של דוברי רוסית הלוקחת אחריות על ציבור העולים ופועלת לצמצום פערים בחברה, קידום נושאי הצדק והסולידריות החברתית תוך דגש על הזהות הייחודית של העולים.

 

תגובות

Comments are closed.

Scroll To Top