News
אתה נמצא כאן: ראשי » האמנה » האמנה לדמוקרטיה

האמנה לדמוקרטיה

Logo

1. אנו, קבוצת אזרחים ישראליים, המייצגים עולים חדשים מבריה"מ לשעבר וכן תושבים ותיקים, מביעים בהצהרה זו את דאגתנו העמוקה נוכח המצב הנוכחי השורר בזירה הפוליטית והציבורית בישראל, ובמיוחד  בכל הקשור במצבה של קהילת דוברי הרוסית.

2. מתוך מודעות עזה לגבי מצבה הקריטי של המדינה בשעה זו, מתוך חרדה למראה אותות משבר וניוון המשתקפים בכל תחומי החיים האזרחיים, ומתוך דאגה עמוקה נוכח הקיפאון ביחסי מדינת ישראל עם העם הפלסטיני ועם העולם הערבי, אנו חשים חובה לעורר את הממשלה ואת הציבור בישראל לעשות כל שאפשר למניעת עימות צבאי ישראלי-ערבי, שיהיה כרוך באורח בלתי נמנע בשפך דם הדדי כבד.

3. אנו חשים מצוקה חריפה עקב המגמות השליליות השוררות בחיינו הציבוריים והחברתיים, המתבטאות בגילויי שחיתות, אי-אמון במוסדות המדינה, תפקוד לקוי של המוסדות הממלכתיים בקבלת החלטות ובהוצאת לפועל, והעמקת הפער החברתי-כלכלי המחולל שסע חברתי מאיים.

4. אנו מודאגים מאוד בשל מצבה המיוחד של קהילת דוברי הרוסית בישראל, המושפעת ישירות מנסיבות אלה, וזאת בנוסף למצוקות האופייניות המעיקות על חברי קהילה זו, הנובעות מהתמודדות עם חבלי קליטה והתערות בחיים הכלכליים, החברתיים והפוליטיים בארצם החדשה.

אנו גם מתנגדים בחריפות לכל סוגי אפליה של עדות אחרות, כגון אתיופים, מזרחים, פלשתינים, בדואים, צ'רקסים וכדומה.

לרוב חברי קהילת דוברי הרוסית, המהווים כ-20% של תושבי ישראל, מספר אפיונים משותפים כגון רמה גבוהה של השכלה, אורח חיים חילוני, נטייה מובהקת לשימור הזהות הרוסית-יהודית, דגם ייחודי של אורח חיים חברתי ותרבותי, והערכה גבוהה של תפיסות אוניברסליסטיות מערביות.

5. יש להכיר בבירור, שקהילת דוברי הרוסית, כמו גם קבוצות אתניות אחרות, כתוצאה מגורמים שונים, חיצוניים ופנימיים, לא נעשתה לרכיב אינטגראלי של החברה הישראלית. תחושת הזהות העצמית הקולקטיבית של קהילה זו היא, משום כך,  היותה קבוצות מיעוט המופלית לרעה על ידי הציבור הישראלי ברמת הכלל וברמת הפרט כאחד. יש להכיר בכך שתחושה זו מוצדקת לפחות בחלקה. בנוסף למחסום השפה ולקשיי מעבר טבעיים מארץ לארץ, האופייניים לכל קהילת מהגרים, חווים רבים מחברי קהילת דוברי הרוסית צורות שונות של מצוקה וקיפוח.

6. כ-30% מחברי המגזר של  דוברי הרוסית בישראל נתקלים בקשיים שמקורם במוצא ובגורמים דתיים. הם מוצאים את עצמם לכודים בין חוק השבות, המכיר בזכותם לעלות לישראל ולקבל אזרחות ישראלית ובין אילוצי ההלכה הדתית היהודית. אנו לא נוכל לעמוד מנגד ולהתעלם ממצוקות מתמידות אלה, התובעות פתרון לאלתר בתחומי אישות, קבורה, איחוד משפחות ולא אחת גם בקבלת אזרחות. אנו לא נוכל להיות אדישים לכך שתהליך הגיור כפוף בלעדית לסמכות הממסד הדתי האורתודוקסי, העורם שוב ושוב קשיים ומכשולים על דרכם של המבקשים להתגייר

7. אנו חשים כי חובתנו להזהיר את החברה הישראלית מפני תוצאות הרסניות פרי תסכולם וכעסם של רבים מהאזרחים דוברי הרוסית כלפי האליטות הפוליטיות, הכלכליות והתרבותיות בישראל, שכן תסכול וכעס זה מנוצלים בעליל על ידי התקשורת הרוסית בישראל, המתאפיינת באוריינטציה ימנית-פופוליסטית  בעלי אמצעי התקשורת הרוסית ומנהליה חותרים לקיום קהילת דוברי הרוסית במצב של בידוד והתנכרות כלפי החברה הישראלית, וזאת כי להשריש את השפעתם האישית בקהילה ולתמרן את כוחם האלקטוראלי לצרכיהם. כך נוצר מצב לא בריא, שאזרחי ישראל דוברי הרוסית משועבדים לתעמולה קנאית, הגובלת בשטיפת מוח.

8. אנו חשים צורך דוחק ביוזמה ציבורית רחבה וחדשה, אשר תסייע בקידום כל החיובי והמשובח בתבנית התרבותית המיוחדת של קהילת דוברי הרוסית, תעשה לשיפור מעמדם החברתי-כלכלי של העולים החדשים, ולשילובם היעיל במערכות החברתיות והתרבותיות הכלליות.

 

אנו מכריזים בזה על הקמתה של תנועה ציבורית חדשה:

"אמנה לדמוקרטיה  צ'ארטר – 2007  לישראלים דוברי רוסית"

במטרה לסייע בהשרשת ערכים של דמוקרטיה והומניזם, של סובלנות וצדק חברתי, בקרב חברי קהילת דוברי הרוסית בישראל, ובקידום זכויותיהם האישיות והאזרחיות

תגובות

Comments are closed.

Scroll To Top