News
אתה נמצא כאן: ראשי » פרויקטים

פרויקטים

Israel Palestine peace richardsilverstein_com avi-katz-ip-cartoon

"עמותת מורשתנו אמנה דמוקרטית" תומכת בפתרון לטווח ארוך של הסכסוך הישראלי-פלסטיני על בסיס שתי מדינות לשני עמים, הסכם שיביא שלום ובטחון לשני העמים.

עד כה, קהילת יוצאי חבר העמים נתפסת כקהילה מסתייגת ומתנגדת בתוקף כלפי תהליך השלום. תדמית זו נכונה באופן חלקי ואנו עושים כל מאמץ על מנת לשנותה  על ידי שינוי עמדות של דוברי הרוסית כלפי תהליך השלום.

קרא עוד »

social protest-2

"עמותת מורשתנו אמנה דמוקרטית" תומכת בקריאת החברה האזרחית ליצירת צדק חברתי וכלכלי  עבור השכבות הנמוכות ומעמד הביניים הישראלי. רוב דוברי הרוסית בישראל נמצאים בעשירונים הנמוכים של החברה הישראלית. אנו יוצאים נגד הפערים החברתיים והכלכליים העצומים בחברה הישראלית, פערים שהינם תולדה של מדיניות כלכלית של הממשלה ואף גרוע מכך, העדר של יעדים חברתיים ברורים. מציאות זו מקבעת את המצב הסוציו אקונומי של דוברי הרוסית בשכבות החלשות ואף משעתקת את המצב מדור לדור. אנו קוראים לממשלה להציב יעדים לצמצום הפערים החברתיים.

קרא עוד »

unite-against-racism

"עמותת מורשתנו אמנה דמוקרטית" פועלת באופן עקבי לקידום ערכי דמוקרטיה וזכויות אדם בקרב דוברי הרוסית בישראל. במקביל העמותה פועלת למיגור תופעות של גזענות ואפליה על רקע אתנו-תרבותי בחיים הציבוריים בישראל. שנאת זרים, הדרה ואפליה מכרסמות את הדמוקרטיה, הורסות את החברה ובעיקר גורמות לדעות קדומות להיות חלק מרכזי בשיח הבין מגזרי. מציאות כזו מונעת דיאלוג בין קבוצות בחברה ואינה מאפשרת יצירת סולידריות.

קרא עוד »

תגובות

Comments are closed.

Scroll To Top